Klimatet

keep it clean

Interior

keep it clean

Maskiner

keep it clean

Miljön

keep it clean

Klimatet

keep it clean

Interiör

keep it clean

Maskiner

keep it clean

Miljön

keep it clean

M.-FILTER-GROUP-logo-5.2023-large

M-Filter Group är en finskägd grupp av företag som har specialiserat sig på olika delområden inom filtertillverkning. De 6 fabrikerna stöder och kompletterar varandra. Tillsammans bjuder vi på en bred tillverkning samt pålitliga leveranser. M-Filter är en del av MANN+HUMMEL-koncernen.

M-FILTER-logo-5-2023-small2_2

En pålitlig global OEM-partner.

FILTERPAK-logo-small_3

Kontraktstillverkare av ventilationsfilter för partihandel.

pl-logo_v4

HVAC filters for real estate owners and for service shops.

filterpak-logo--index-v3

HVAC filters for real estate owners and for service shops.

M-Filter Group, fyra tarka segment, tre bolag

Filtersortiment

Refe-icons_v2

Högkvalitativ OEM-filterproduktion för flera branscher

» Traktorer och jordbruksmaskiner » Marinfilter » Små motorer » Avgasfiltrering » Industridammsugare och stoftavskiljning » Små lastare » Ventilationsutrustning » Luftrening inomhus » Industriutrustning » Lackeringsanläggningar » CNC-bearbetningsanläggningar » Svetsverkstäder » Livsmedelsindustri » Renrum

dnv_EN_v1

Vad betyder vår kvalitet för dig?

Hos M-Filter är kvalitet vårt löfte till kunderna och grunden för all vår verksamhet.

Katalog över fordonsfilter och referenser

M-Filter kundtjänst och förfrågningar om applikationer inom fordonsfilter Hl Group Oy.

MANN+HUMMEL expanderar sin närvaro i Norra och Östra Europa

Tillsammans med det finska filterföretaget Oy M-Filter Ab kommer MANN+HUMMEL Group att öppna upp nya strategiska affärsområden i Skandinavien och Baltikum.

Sjukdomsbekämpning med renad inomhusluft

M-Filter Group är med i en undersökning där man undersöker om det är möjligt att minska på, bland annat barns insjuknande i infektioner i de övre luftvägarna

M-Filter Group expanderar igen

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

m-filter--group-map-v7
m-filter--group-map-v7-mobi

Flere fabriker samt kontor I Europa

M-Filter Group är en finskägd koncern där varje företag är specialiserat på olika delar av filtertillverkning. Tillsammans erbjuder vi ett heltäckande sortiment av olika filterprodukter och tillverkning för våra kunder. Försäljningskontoret samt mellanlagret I Tyskland betjänar våra kunder i Europa.