hero-pölynpoisto_v1

Stoftavskiljning

När det gäller stoftavskiljning inom industrin finns det ofta behov av att ta bort damm från luften under tillverkningsprocessen eller behov av att rena luften i tillverkningsanläggningarna. Rengöringen kan vara en enkel grovfiltrering eller göras med finfilter, eller till och med HEPA-filter, när kraven är högre.

Tillämpningar

  • lackerings- och svetsverkstäder
  • processindustrin

Andra industrifilter