Ilmanpuhdistimet

Filterlösningar för luftrening inomhus

Filtreringseffektiviteten hos luftrenande filter är vanligen på en genomsnittlig nivå. Det betyder vanligtvis finfilter. Enheterna används på både kontor och produktionsanläggningar. Modern luftreningsutrustning är ofta utrustad med EPA/HEPA-nivåfilter.

  • Den veckade strukturen hos materialet i luftrenarens förfilter ger en större filtreringsyta i ett litet utrymme.

Andra allmänna ventilationsfilter