hero-hienosuodattimet_v1

Finfilter

Finfilter är den vanligaste typen av filter vid luftrening. Finfiltrering tar bort små partiklar som du inte kan se med blotta ögat. I praktiken är filtreringen på nivån EN16890 ePM1 ≥ 50 %. Finfiltret kan vara den enda filterlösningen på enheten. Det kan också vara en del av en filtreringskedja för en mer mångsidig enhet, som börjar med grovfiltrering och slutar med EPA/HEPA-filtrering efter finfiltreringen.

De vanligaste strukturerna

  • Påsfilter
  • Veckade kassettfilter
  • Cylinderveckade filterpatroner

Andra allmänna ventilationsfilter