hero-polttoaineen-suodatus-v1

Bränslefilter

Distributionskedjan för bränsle innehåller många föroreningar som ofta hamnar i tanken på fordonet som används. Tekniken i en modern förbränningsmotor kräver rent bränsle, så en effektiv filtrering säkerställer att motorn fungerar felfritt.

  • bränslefilter i lämpliga material
  • de mest typiska strukturerna är Spin-On- och patronfilter

Andra filter för förbränningsmotorer