hero-öljysumus-suodatus_v1

Oljedimavskiljare

Bearbetningsanläggningar genererar oljedimma under processen. Oljedimma separeras från luften och återanvänds i maskinen. Det kan finnas flera faktorer bakom dessa lösningar, såsom återanvändning av olja, säkerställande av en hälsosam arbetsmiljö och respekt för naturvärden. Föroreningar måste avlägsnas innan luften släpps ut i omgivningen igen.

Andra industrifilter