Laatu.

Kvalitet

Kvaliteteten på M-Filter bygger på idén om omfattande kvalitet

Som internationell leverantör av originaldelar bygger vår verksamhet på följande kvalitetssystem. Vi uppnår hög och jämn kvalitet på våra produkter tack vare högkvalitativa material, professionell design och noggranna driftmetoder. Inom produktdesign är vårt främsta kriterium filtreringskapacitet och hållbarhet. Filtren tillverkas av de allra bästa materialen. Vi följer kvalitetscertifikatet enligt standarden ISO-9001 och när det gäller miljöfrågor följer vi ISO-14001-certifikatet.

dnv_EN_v1

Arbetssätt och policy

Vi är ansvarsfulla och håller våra löften till kunderna.
  • Långsiktiga kundrelationer.
  • Professionell och erfaren personal.
  • Vi är pålitliga, flexibla och snabba.
  • Moderna arbetsmetoder och högklassiga underleverantörer.
Vi återvinner vårt avfall och värnar om miljön.
  • Vi har som mål är att minska avfallet och spara energi.
  • Vi organiserar och rengör vår arbetsplats tillsammans.
  • Vi tar hänsyn till miljöpåverkan under produktens livscykel i design och produktion.

Toimimme lakien ja määräysten mukaisesti.

Päivitämme lainsäädäntöä, määräyksiä ja vaatimuksia koskevan rekisterimme kahdesti vuodessa.

ISO 9001- ja ISO 14001‑standardit ohjaavat toimintaamme. Kehitämme jatkuvasti prosessiemme laatua ja toimintamme ympäristönäkökohtia laatujohtamisjärjestelmämme kautta.

M-filter_lettermark_v1

Kundlöfte

Avtalad kvalitet inom en avtalad tidsram.