Kvalitet

Kvaliteteten på M-Filter bygger på idén om omfattande kvalitet

Som internationell leverantör av originaldelar bygger vår verksamhet på följande kvalitetssystem. Vi uppnår hög och jämn kvalitet på våra produkter tack vare högkvalitativa material, professionell design och noggranna driftmetoder. Inom produktdesign är vårt främsta kriterium filtreringskapacitet och hållbarhet. Filtren tillverkas av de allra bästa materialen. Vi följer kvalitetscertifikatet enligt standarden ISO-9001 och när det gäller miljöfrågor följer vi ISO-14001-certifikatet.

Arbetssätt och policy

1.   Vi är ansvarsfulla och håller våra löften till kunderna.

  • Långsiktiga kundrelationer.
  • Professionell och erfaren personal.
  • Vi är pålitliga, flexibla och snabba.
  • Moderna arbetsmetoder och högklassiga underleverantörer.

2.   Vi återvinner vårt avfall och värnar om miljön.

  • Vi har som mål är att minska avfallet och spara energi.
  • Vi organiserar och rengör vår arbetsplats tillsammans.
  • Vi tar hänsyn till miljöpåverkan under produktens livscykel i design och produktion.

3.   Vi följer lagar och bestämmelser..

  • Vi uppdaterar vårt register om lagstiftning, bestämmelser och krav två gånger om året.

ISO 9001- och ISO 14001-standarderna är vägledande för vår verksamhet. Vi förbättrar ständigt kvaliteten i våra processer och hänsynen till miljön i våra kvalitetsledningssystem.

M-Filter-sertit2021_2
footer-separator