EPA ja HEPA-suodattimet

EPA- och HEPA-filter

När målet är att få ett bättre filtreringsresultat behöver du EPA- och HEPA-filter. EPA/HEPA-filtrering kan skapas med ett enda filter. Om du vill förlänga filtrets livslängd bör du använda för- och finfilter för att sålla bort grova partiklar före EPA/HEPA-filtret.

Alla våra HEPA-filter är kvalitetsgranskade. Till granskningsprocessen hör b.la täthetsgranskning av HEPA-filtret. Stoftavskiljning under asbestsanering kan vara exempel på funktioner då en fullständig granskning av filtret är obligatorisk.

Typiska användningsområden

  • industriella dammsugare
  • undertrycksenheter
  • renrum