hero-hydrauliöljyn-suodatus-v1

Hydrauloljefilter

Hydrauloljans renhet är avgörande för driftsäkerheten hos hydraulutrustning. Den mekaniska driften av hydrauliska system skapar fina partiklar i oljan. Många hydrauliska system är också baserade på tillbehör: när de lossas/monteras kan systemet utsättas för externa föroreningar.

  • hydraulfilter måste tåla tryck och ha hög kapacitet och effektivitet
  • vi producerar hydraulfilter till tillverkare av arbetsmaskiner och industriell produktionsutrustning

Andra filter för förbränningsmotorer