hero-hitsaamo-ja-maalaamosuodatin_v2

Damm- och rökuppsamlare

I lackeringsanläggningar blandas bypass-flödet av färg med den omgivande luften, vilket skapar ett stort behov av rengöring. På liknande sätt sprider produktionen i svetsverkstäder och under andra liknande förhållanden betydande mängder föroreningar i luften. Filterutrustning för processindustrin kännetecknas av hög kapacitet och stora storlekar. Detta innebär naturligtvis också att filtren blir större än vanligt.

Andra industrifilter