Sjukdomsbekämpning med renad inomhusluft

M-Filter Group är med i en undersökning där man undersöker om det är möjligt att minska på, bland annat barns insjuknande i infektioner i de övre luftvägarna

E3 är ett projekt där man försöker sadla vetenskapen och teknologin att skapa effektiva motmedel för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Filterpak Oy, som en del av M-Filter Group, hämtar med sig till projektet sin expertis från filtreringsindustrin.

Är en renare framtid en bättre framtid?

Inandningsluftens kvalitet kan i framtiden spela en större roll i förhindrandet av smittsamma sjukdomars spridning. Detta ämnar man undersöka i ett gemensamt innovativt projekt tillsammans med experter från flera olika områden.

E3 projektets beskrivning statuerar följande:” I projektet forskar man specifikt i hur luftburna patogeners och virus spridningsmönster och rutter kan övervakas och upptäckas, och därmed kunna hitta lösningar på hur man kan hålla inomhusklimatet rent och säkert i t.ex kontor , allmänna utrymmen och fordon.
Huvudmålet är att hitta lösningar som gör det möjligt för samhället att fortsätta sina funktioner utan avbrott och att människor kan fortsätta röra på sig samt leva säkert, epidemier och pandemier till trots.”

Helsingfors stads småbarnspedagogik deltar i projektet

Projektet kartlägger barnens och personalens insjuknande i alla enheter inom Helsingfors stads småbarnspedagogik. Utöver detta genomför man en luftrenings intervention i fyra förskolor, där man hoppas kunna minska smittspridningen och därmed barnens sjukfrånvaro. Under 2020 var frånvaron för en barnskötare, familjedagvårdare eller förskollärare i genomsnitt 21-29 dagar, detta utgör en stor utmaning för samhällets normala funktioner.

“Jag tycker det är en bra sak att få vara med i denna forskning. Jag är glad att man äntligen undersöker detta.”

Säger Chefen för småbarnspedagogik i Helsingfors stad, Miia Kemppi.

Förekomsten av infektioner i övre luftvägarna minskar med att rena inandningsluften från patogener

E3 projektet definierar detta som en av de viktigaste utgångspunkterna för projektet. Andra grundläggande faktorer är t.ex.

  • Luftrening minskar också förekomsten av magsjuka
  • Personalens insjuknande och frånvaro minskar
  • Föräldrars frånvaro pga insjuknat barn eller eget insjuknande minskar

“ Vi vill vara med och bygga en renare framtid samt förbättra inomhusklimatet och därmed förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Denna utveckling kommer sig naturlig för oss, då vi redan länge har jobbat med filtreringen av små partiklar.”

Peter Nordlund, VD Filterpak Oy Ab Ltd

Forskningen leds av forskarläkare Enni Sanmark från Helsingfors universitets sjukhus samt professorn inom industri Piia Sormunen från Tammerfors Universitet.

Ledande företag inom diagnostik, ventilation och sensor teknologi deltar i samarbetet, som forskningspartners fungerar Helsingfors universitets sjukhus(HUS), Tammerfors universitet, Tammerfors yrkeshögskola, Meteorologiska institutet, Arbetshälsoinstitute, Institutet för hälsa och välfärd, VTT and Helsingfors universitet. Företag som deltar i daghemsforskningen: Granlund, Air0, Halton Group, Lifa Air, Alme Solutions, Inspector SEC (ISEC), SmartWatcher, Filterpak – part of M-Filter Group and Roche Diagnostics.

Läs mer om E3 Pandemic Responce egen nyhet i frågan: E3 aloittaa laajan tutkimuksen Helsingin kaupungin päiväkodeissa

Mera information fås av:

Piia Sormunen
Tammerfors universitet
p. 050 476 6731
piia.sormunen@tuni.fi

Enni Sanmark
HHelsingfors universitets sjukhus
p. 040 844 6940
enni.sanmark@hus.fi

Peter Norlund
VD/Grundare
Filterpak Oy / M-Filter Group
+358 40 081 5871
peter.nordlund@filterpak.fi

Meeri Virkkala
Kvalitetschef
M-Filter Group
+358 40 718 1720
meeri.virkkala@m-filter.fi

Sommarsemestrarna närmar sig

Våra fabriker i Haapavesi, Hangö, Vimpeli och Salo i Finland har sommarstopp. På samma sätt är vår fabrik i Litauen stängd en stund under sommaren.

MANN+HUMMEL expanderar sin närvaro i Norra och Östra Europa

Tillsammans med det finska filterföretaget Oy M-Filter Ab kommer MANN+HUMMEL Group att öppna upp nya strategiska affärsområden i Skandinavien och Baltikum.

Sjukdomsbekämpning med renad inomhusluft

M-Filter Group är med i en undersökning där man undersöker om det är möjligt att minska på, bland annat barns insjuknande i infektioner i de övre luftvägarna

M-Filter Group expanderar igen

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

På väg mot kolneutralitet

Vår målsättning är att för egen del bli kolneutrala genom utsläppsminskning samt kompensationer. Vi påbörjade projektet mot kolneutralitet tillsammans med Green Carbon Finland.

Ren finsk luft erövrar världen

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock.

Filterlösningar för att rena inomhusluften

Vi tillverkar även de mest krävande filterlösningarna för t.ex. luftrenare.

Pås- och kompaktfilter

PL-filterpåsar and kompaktfilter.

Det nya varumärket M-Filter

Det nya och förbättrade varumärket M-Filter.

Produktion av munskydd inleddes

M-Filter har inlett produktion av munskydd i Finland.