Teollisuussuodattimet.

Industriella filter

En produktionsanläggnings filtreringsbehov kan vara mycket unika. Filtrering används ofta för att göra arbetsmiljön hälsosammare, genom att filtrera bort de föroreningar i luften som skapas vid tillverkningsprocessen. Filtreringskraven i produktionen kan också handla om att säkerställa att själva produktionen eller produkten är ren. Det kan även finnas miljökrav på att fraktioner som skapas vid produktionen filtreras.

Andra industrifilter