M-Filter Group expanderar igen och förstärker sitt specialkunnande som expert på inomhusklimat

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

Filter Partner Oy är ett i Salo år 2006 grundat företag som har fokuserat på att tillverka och sälja filtreringslösningar för ventilations- och processindustrin samt är en av Finlands ledande experter på rent inomhusklimat. Företaget sysselsätter 20 personer och hade en omsättning på 3,8 M€ under senaste räkenskapsperiod. Företaget fortsätter som tidigare i Salo och Markku Lahtinen likaså som verkställande direktör.

Filter Partner Oy:s VD Markku Lahtinen anser att affären har stor betydelse för båda företagen samt för de inhemska arbetsplatserna. Affären gör att produkterna till allt högre grad tillverkas i Finland, och företaget har som en del av en större koncern bättre förutsättningar för att växa även i framtiden.

«Då vi nu är en koncern med tillverkning i flere fabriker samt tillverkningen mestadels i våra egna händer, kan vi bättre garantera en konkurrenskraftig prisnivå samt pålitliga leveranstider och marknadens bredaste produktsegment», säger koncernens VD Kai Liesmaa.

M-Filter Group är en av norra europas ledande luftfiltertillverkare. Med denna transaktion förstärker koncernen vidare sitt kunnande inom filtreringslösningar för inomhusklimat.

M-Filter group består nu av sju företag: Oy M-Filter Ab, Filterpak Oy, PL-Filter Oy, LM-Filters Oy,
UAB M-Filter EU, M-Filter GmbH och Filter Partner Oy. Koncernens omsättning för detta år kommer att ligga på 32 miljoner euro och sysselsätta cirka 220 personer.

Mera information fås av:

Kai Liesmaa
Oy M-Filter Ab
+358 40 5017 614
kai.liesmaa@m-filter.fi

Sommarsemestrarna närmar sig

Våra fabriker i Haapavesi, Hangö, Vimpeli och Salo i Finland har sommarstopp. På samma sätt är vår fabrik i Litauen stängd en stund under sommaren.

MANN+HUMMEL expanderar sin närvaro i Norra och Östra Europa

Tillsammans med det finska filterföretaget Oy M-Filter Ab kommer MANN+HUMMEL Group att öppna upp nya strategiska affärsområden i Skandinavien och Baltikum.

Sjukdomsbekämpning med renad inomhusluft

M-Filter Group är med i en undersökning där man undersöker om det är möjligt att minska på, bland annat barns insjuknande i infektioner i de övre luftvägarna

M-Filter Group expanderar igen

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

På väg mot kolneutralitet

Vår målsättning är att för egen del bli kolneutrala genom utsläppsminskning samt kompensationer. Vi påbörjade projektet mot kolneutralitet tillsammans med Green Carbon Finland.

Ren finsk luft erövrar världen

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock.

Filterlösningar för att rena inomhusluften

Vi tillverkar även de mest krävande filterlösningarna för t.ex. luftrenare.

Pås- och kompaktfilter

PL-filterpåsar and kompaktfilter.

Det nya varumärket M-Filter

Det nya och förbättrade varumärket M-Filter.

Produktion av munskydd inleddes

M-Filter har inlett produktion av munskydd i Finland.