Det nya varumärket M-Filter

M-Filter började tillverka filter i Haapavesi 1962, då med fokus på filter för bilindustrin. Under årens lopp har vår produktion utvecklats till att omfatta en rad olika lösningar för OEM- och luftfilter.

Idag är vi den största tillverkaren av filter i Finland och Nordeuropa, och erbjuder skräddarsydda lösningar för olika industrier och storföretag.

Det nya varumärket M-Filter strävar efter att förmedla vår finska bakgrund och 60 års erfarenhet – kombinerat med våra moderna tillverkningsprocesser och produktionstekniska processer.

Vår nya slogan för varumärket – HÅLL DET RENT – förmedlar de mål vi delar med våra partner: renare arbetsmiljöer, renare maskiner och en renare värld.

Sommarsemestrarna närmar sig

Våra fabriker i Haapavesi, Hangö, Vimpeli och Salo i Finland har sommarstopp. På samma sätt är vår fabrik i Litauen stängd en stund under sommaren.

MANN+HUMMEL expanderar sin närvaro i Norra och Östra Europa

Tillsammans med det finska filterföretaget Oy M-Filter Ab kommer MANN+HUMMEL Group att öppna upp nya strategiska affärsområden i Skandinavien och Baltikum.

Sjukdomsbekämpning med renad inomhusluft

M-Filter Group är med i en undersökning där man undersöker om det är möjligt att minska på, bland annat barns insjuknande i infektioner i de övre luftvägarna

M-Filter Group expanderar igen

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

På väg mot kolneutralitet

Vår målsättning är att för egen del bli kolneutrala genom utsläppsminskning samt kompensationer. Vi påbörjade projektet mot kolneutralitet tillsammans med Green Carbon Finland.

Ren finsk luft erövrar världen

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock.

Filterlösningar för att rena inomhusluften

Vi tillverkar även de mest krävande filterlösningarna för t.ex. luftrenare.

Pås- och kompaktfilter

PL-filterpåsar and kompaktfilter.

Det nya varumärket M-Filter

Det nya och förbättrade varumärket M-Filter.

Produktion av munskydd inleddes

M-Filter har inlett produktion av munskydd i Finland.