Det nya varumärket M-Filter

M-Filter började tillverka filter i Haapavesi 1962, då med fokus på filter för bilindustrin. Under årens lopp har vår produktion utvecklats till att omfatta en rad olika lösningar för OEM- och luftfilter.

Idag är vi den största tillverkaren av filter i Finland och Nordeuropa, och erbjuder skräddarsydda lösningar för olika industrier och storföretag.

Det nya varumärket M-Filter strävar efter att förmedla vår finska bakgrund och 60 års erfarenhet – kombinerat med våra moderna tillverkningsprocesser och produktionstekniska processer.

Vår nya slogan för varumärket – HÅLL DET RENT – förmedlar de mål vi delar med våra partner: renare arbetsmiljöer, renare maskiner och en renare värld.

Ren finsk luft erövrar världen

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock.

Filterlösningar för att rena inomhusluften

Vi tillverkar även de mest krävande filterlösningarna för t.ex. luftrenare.

Pås- och kompaktfilter

PL-filterpåsar and kompaktfilter.

Det nya varumärket M-Filter

Det nya och förbättrade varumärket M-Filter.

Produktion av munskydd inleddes

M-Filter har inlett produktion av munskydd i Finland.