Ren finsk luft erövrar världen- nya koncernen blir marknadsledare

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock. I uppgörelsen ingår att Filterpak:s ägare Peter och Thomas Nordlund blir delägare i M-Filter och ingår i dess styrelse samt fortsätter på sina tidigare poster. Som koncernens verkställande direktör fortsätter Kai Liesmaa. Uppgörelsen har ingen inverkan på personalen. 

Oy M-Filter Ab tillverkar luft- och oljefilter till många internationella maskintillverkare. Med denna affärsuppgörelse förstärker och utvidgar koncernen sitt kunnande i segmentet för ren inomhusluft, där Filterpak hör till branschens elit. 

Vi är väldigt glada över det faktum att två starka inhemska faktorer slår sig samman. Denna affär gör det möjligt för oss att växa kraftigare än marknaden internationellt, kommenterar Oy M-filter Ab:s verkställande direktör Kai Liesmaa. 

Filterpak Ab:s VD Peter Nordlund håller sammanslagning som en signifikant milstolpe förutom för båda företagen även för branschen samt för de inhemska arbetsplatserna. 

Genom sammanslagningen hör vi till de större aktörerna i Norra Europa inom vår bransch. Jag är nöjd över att arbetsplatserna inom vårt tillväxtföretag på detta vis kan hållas i Finland, säger Nordlund. 

Ett friskt inomhusklimat är av stor betydelse. Sisäilmayhdistys Ry(Inomhusluftföreningen) påpekar att ett gott inomhusklimat minskar sjukdomar, ökar trivseln samt förbättrar arbetseffektiviteten. Enbart i Finland räknas kostnader som orsakats av dåligt inomhusklimat i miljarder. 

Luften i Finland är den renaste(WHO 2017), således är det naturligt att de bästa lösningarna för filtrering också kommer från Finland. En ren utomhusluft är oftast en självklarhet för oss finländare, men för inomhusklimatet finns det ännu mycket att förbättra och i många andra länder är situationen mycket sämre. Detta är en unik chans att bygga en ny finsk framgångshistoria, upplyser Liesmaa. 

M-Filter Group koncernen består efter sammanslagningen av 3 företag: Oy M-Filter Ab, PL-Filter Oy och Filterpak Ab. Till koncernen hör också Oy M-Filter Ab:s försäljningsbolag i Tyskland, Litauen och Ryssland. Koncernens omsättning kommer att uppgå till 23 M€ år 2021 och sysselsätta cirka 200 personer. Gruppen har fabriker i Haapavesi, Vimpeli, Hangö samt i Druskininkai i Litauen. 

Tilläggsinformation fås av: 

Kai Liesmaa
M-Filter Oy
040 5017 614
kai.liesmaa@m-filter.fi 

Peter Nordlund
Filterpak Ab
0400 815 871
peter.nordlund@filterpak.fi
www.filterpak.fi 

M-Filter Group expanderar igen

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

På väg mot kolneutralitet

Vår målsättning är att för egen del bli kolneutrala genom utsläppsminskning samt kompensationer. Vi påbörjade projektet mot kolneutralitet tillsammans med Green Carbon Finland.

Ren finsk luft erövrar världen

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock.

Filterlösningar för att rena inomhusluften

Vi tillverkar även de mest krävande filterlösningarna för t.ex. luftrenare.

Pås- och kompaktfilter

PL-filterpåsar and kompaktfilter.

Det nya varumärket M-Filter

Det nya och förbättrade varumärket M-Filter.

Produktion av munskydd inleddes

M-Filter har inlett produktion av munskydd i Finland.