På väg mot kolneutralitet

M-Filter Group har börjat projektet för kolneutralitet. Kolavtrycket räknas enligt GHG-protokollet, som är den allmänt godkända och mest använda kalkyleringsmetoden.

Vi börjar med att kartlägga vårt eget avtryck. Till detta har vi valt som samarbetspartner Green Carbon Finland. Green Carbons kolsänkor är ISO 14064 certifierade som de första i Norden. Vi håller det som viktigt att ha en pålitlig expertis som utomstående partner i detta projekt.

I den första utredningen utreder vi var och hur våra utsläpp uppstår samt hur vi kan kontrollera och minska dessa. Efter detta kan vi skrida till konkreta åtgärder för miljön. En del av våra utsläpp kommer vi att kompensera med kolsänkor. Green Carbons certifierade kolsänkor är finska skogar och samarbetskontrakt gjorda med finska skogsägare. M-filter kompenserar oundvikliga utsläpp orsakade av vår verksamhet  genom verifierade finska kompensationer.

Vår målsättning är att för egen del vara kolneutrala genom minskade utsläpp samt kompensationer. Vi ritar upp vår egen klimatkarta som leder oss mot en utsläppsfattigare verksamhet.

Mera information om GHG protokollet https://ghgprotocol.org och Green Carbon https://greencarbon.fi/english/

Mera information ges av:

Meeri Virkkala
Kvalitetschef

+358 40 718 1720
meeri.virkkala@m-filter.fi

M-Filter Group expanderar igen

Oy M-filter Ab har köpt hela aktiestocken i det Salo-baserade företaget Filter Partner Oy.

På väg mot kolneutralitet

Vår målsättning är att för egen del bli kolneutrala genom utsläppsminskning samt kompensationer. Vi påbörjade projektet mot kolneutralitet tillsammans med Green Carbon Finland.

Ren finsk luft erövrar världen

Renluftsexperterna Oy M-Filter Ab och Filterpak Ab går samman i en affärsuppgörelse där M-Filter köper Filterpak:s hela aktiestock.

Filterlösningar för att rena inomhusluften

Vi tillverkar även de mest krävande filterlösningarna för t.ex. luftrenare.

Pås- och kompaktfilter

PL-filterpåsar and kompaktfilter.

Det nya varumärket M-Filter

Det nya och förbättrade varumärket M-Filter.

Produktion av munskydd inleddes

M-Filter har inlett produktion av munskydd i Finland.