hero-hitsaamo-ja-maalaamosuodatin_v2

Maalaamon- ja hitsaamon ilmansuodatus

Maalaamoissa ohivirtaava maaliaines sekoittuu ympäröivään ilmaan, joka aiheuttaa merkittävää puhdistustarvetta. Samoin hitsaamoissa ja muissa vastaavan kaltaisissa tuotanto-olosuhteissa tuotannosta leviää ilmaan merkittävästi epäpuhtauksia.

Teollisuuden prosessisuodatuslaitteet ovat kapasiteetiltaan ja kooltaan suurehkoja. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös suodattimilta tyypillisiä kokoja suurempia toteutuksia.

 

Muut teollisuussuodattimet