Verkssamhetsprinciper

1. Vi arbetar ansvarsfullt och respekterar våra kundlöften.

  • Vi har långvariga och förtroendefulla relationer till våra kunder.
  • Vår personal är proffessionell och erfaren.
  • Vi är tillförlitliga, smidiga och punktliga.
  • Våra metoder är moderna och vi använder högklassiga material.

2.  Vi sorterar och återvinner. Vi förstör inte miljön.

  • Vårt syfte är att minska både energikonsumtionen och avfallsmängden.
  • Vi ser tillsammans till att det är rent och prydligt i vår arbetsmiljö.
  • I produktplaneringen och tillverkningen tar vi hänsyn till våra produkters effekt på miljön under hela produktens livscykel.

3.   Vi följer lagen och myndighetsbestämmelser.

  • Vi för register över lagstiftningen, myndighetsbestämmelser och kundernas krav. Registret granskas vart halvår och vid behov

 

ISO 9001 och ISO 14001 – standarderna styr vår verksamhet.

Vi utvecklar kontinuerligt både vår kvalitet och vår miljömedvetenhet tack vare kvalitetskontrollsystemet.

 

Kai Liesmaa
Verkställande direktör