Vanliga frågor om fordonsfilter

Var hittar jag rätt filter?

Vår produktlista är omfattande och lätt att använda. Du kan även ringa oss (tfn 010 821 5700). Vi ger dig gärna råd.

Jag har reservdelsnumret för det förra filtret. Var hittar jag motsvarande M-Filter-nummer?

Vår produktlista översätter jämförelsenummer till M-Filter-nummer. Ange det nummer du har i jämförelsetabellen och tryck på ”Sök”. Du kan även ringa oss (tfn 010 821 5700) så hjälper vi dig att hitta lämpligt filter.

Jag vill hitta ett filter baserat på måtten, hur gör jag det?

Det finns en dimensioneringstabell i vår produktlista. Du kan söka efter filter i olika grupper och avgränsa listan genom att ange sökvärden. Kompletta filter är det bäst att i första hand söka efter i listdelen.

Var kan jag köpa M-Filters filter?

Det finns ett brett säljnätverk för M-Filters filter. Våra återförsäljare hittar du på vår webbplats. Du kan även ringa oss (tfn 010 821 5700).

Hur ofta bör man byta filtret?

Bytesintervallet fastställs alltid av motor-/fordonstillverkaren. Du hittar rätt bytesintervall i manualen eller i serviceboken.

Hur gör jag mig av med ett använt filter?

Använda olje- och bränslefilter klassificeras som farligt avfall. Gör dig av med det enligt de anvisningar för behandling av farligt avfall som gäller I din hemkommun. Luftfilter kan du föra med andra filter till återvinningscentralen. Ett enskilt filter kan du även sätta bland ditt övriga hushållsavfall i ditt eget avfallskärl. Rent förpackningsmaterial kan du återvinna (plast, kartong).

Jag är inte nöjd med det filter jag köpte. Hur gör jag en reklamation?

Du kan kontakta oss på vår webbsida eller per telefon +358 40 821 5700.  Vi reder ut ärendet tillsammans. Släng vänligen inte filtret. Vi ber ofta kunden skicka filtret till oss (avgiftsfritt givetvis) för granskning. På det sättet får vi viktig information för att förbättra våra produkter.