M-Filters kvalitet är baserad på tanken om helhetskvalitet

I vår egenskap av leverantör av ursprungliga/original delar är vår verksamhet baserad på att vi följer kvalitetssystemen. Vi uppnår en hög och jämn kvalitet på våra produkter tack vare högklassiga material, en sakkunnig design och korrekta arbetsmetoder.

Det viktigaste kriteriet vid produktionsdesignen är att filtren ska prestera och vara hållbara. Filtren tillverkas alltid av de bästa materialen inom branschen.

Vi följer kvalitetscertifikatet ISO-9001. Inom miljöfrågor handlar vi enligt ISO-14001.

Verkssamhetsprinciper

Verkssamhetsprinciper