HEPA-filter

Högeffektiva HEPA-filter

Vi erbjuder högeffektiva HEPA-filter för stoftavskiljare och luftkonditionering samt för renrum.
Vi garanterar 100 % läckagesäkerhet för filtrering av farliga ämnen. Stoftavskiljning på byggarbetsplatser där asbest tas bort är till exempel en kritisk funktion, där det är obligatoriskt att kontrollera att filtret fungerar fullständigt

Vanliga användningsområden

  • industridammsugare
  • fristående luftrenare
  • renrumsapplikationer