HEPA-filter med hög separationsgrad

I vårt sortiment finner du HEPA-filter med hög separationsgrad för dammavskiljnings- och ventilationsapplikationer samt för renrum. För filtreringslösningar som gäller farliga ämnen erbjuder vi även en 100 % kontroll av att filtren inte läcker. Exempel är bl.a. dammavskiljning på arbetsplatser med asbest samt applikationer med undertrycksreglering samt krav som gäller renrum för laboratorier och operationssalar.

Filter med hög separationsförmåga är ett utmärkt exempel på en krävande produktgrupp där man i designskedet behöver omfattande samarbete mellan utrustningstillverkaren och filterfabriken. Som andel av vårt produktsortiment har HEPA-filtren ökat kraftigt under de senaste åren.

Exempel på applikationer och användningsobjekt:

  • filtrering av hälsofarliga partiklar och aerosoler
  • dammavskiljning och undertrycksreglering på arbetsplatser med asbest
  • lägenhetsspecifika luftrenare i bostäder och offentliga utrymmen
  • renrumsapplikationer i laboratorier och operationssalar