Ursprungligen avsedda för förhållandena i Norden

Vi är kända som tillverkare av högkvalitativa filter. I centrum för vårt kunnande finns en förståelse för de krävande förhållandena i Norden. Egenskaperna i filtren har anpassats för att uppfylla dessa krav. Majoriteten av våra oljefilter tillverkas av long life-material. Filterlinjen planerades ursprungligen med beaktande av det heterogena bilbeståndet i Finland. Sortimentet följer snabbt utvecklingen i bilbeståndet.

Lätt att hitta produkter

Vi håller vår produktkatalog uppdaterad, både online och i tryckt version. Vår produktnumrering är tydlig. Nummerserierna börjar med

  • 1 för patroner,
  • 3 för olje skruvfilter,
  • 4 för bränslefilter,
  • 6 för luftfilter,
  • 8 för friskluftsfilter …
  • och visar tydligt vilket slags filter det rör sig om.
  • En ny produkt kommer alltid med större nummer.

Kvaliteten i ursprungliga delar (OEM/originaldelkvalitet) – för förhållandena i Norden

En kännedom om den finländska marknaden och det finländska klimatets särdrag gör att M-Filter ligger i täten för utvecklingen även i framtiden.