Haapaveden tehtaan laitekantaa uusitaan tänä vuonna

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt valtionavustuksesta Oy M-Filter Ab:lle yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta.

Hanke: Tuotantolinjojen modernisointi

Hankkeen tavoitteena on modernisoida tuotantolinjoja Suomen Haapaveden tehtaalla. Tarkoitus on mahdollistaa suuremmat tuotantoerät tehokkaammalla tuotannolla ja lisätä kilpailukykyä Keski-Euroopan markkinoilla. Lisäksi haluamme parantaa työntekijöiden hyvinvointia paremmalla työympäristöllä.

Yrityksen tietotaidon kehittäminen sekä uusien innovaatioiden omaksuminen ovat osa yrityksen arvoja. Uusien tuotantolinjojen kehittäminen nähdään tärkeänä tulevaisuuden myyntimahdollisuuksien hyödyntämisessä.